Noutăți

Site 25ani

Cu 25 de ani în urmă, într-un mic oficiu de pe strada Meșterul Manole, cu un colectiv de 16 persoane, a fost fondată banca comercială ENERGBANK.

De-a lungul celor 25 ani, cu suportul ENERGBANK, mii de clienți au reușit să-și procure propria locuință, să-și îmbunătățească calitativ stilul de viața și să dezvolte afaceri de succes.

Împreună am trecut peste diverse încercări care ne-au stat în cale, dar care ne-au făcut mai puternici și mai aproape unii de alții.

Împreună suntem mai puternici, împreună suntem ENERGBANK!

La mulți ani!

Echipa ENERGBANK

Stimați clienți,

Vă informăm că, începând cu data de 21 ianuarie 2022,  se modifică rata dobânzii pentru creditele imobiliare ”CASA TA”,  ”INVESTIȚIONAL” și  ”DIASPORA”, și va constitui 8,25% anual pentru creditul ”CASA TA” și 8,75% pentru creditul ”INVESTIȚIONAL”, ceea ce reprezintă suma următoarelor componente: indicele de referință BNM  – 4,25%; marja Băncii  pentru creditul ”CASA TA” - 4% și  pentru creditul ”INVESTIȚIONAL” -  4,5%.

Graficul nou de rambursare îl puteți primi în sucursala unde a fost contractat creditul. Vă stăm în continuare la dispoziție, oferindu-vă tot suportul nostru cu orice întrebare referitoare la contractul Dvs. de credit.

Pentru informații suplimentare, vă aşteptăm la orice sucursală B.C. "ENERGBANK" S.A. sau vă rugăm să accesați pagina web a băncii www.energbank.com

Echipa ENERGBANK

Dragi clienți,

Vă comunicăm că,  în data de 14 ianuarie 2022, în legătură cu celebrarea Hramului localității în orașul  Edineț, clienții vor fi deserviți la ghișeele sucursalei Edineț până la ora 13:00.

La data de 13 ianuarie 2022, sucursala Edineț va activa cu program de lucru prescurtat cu o oră.

Pentru o experiență bancară cât mai plăcută, puteți utiliza următoarele canale alternative de deservire bancară:

 • Serviciul de Internet Banking pentru a efectua operațiuni de achitare a facturilor, schimb valutar, transferuri între conturile proprii sau la alte persoane, etc.;
 • Bancomatele ENERGBANK pentru a retrage numerar și a alimenta conturile la bancomatele Cash-In;
 • Terminalele QiWi pentru alimentarea conturilor curente și de card, inclusiv alimentarea conturilor curente pentru achitarea creditelor.

Sărbătoare frumoasă!

Dragi clienți,

următoarele subdiviziuni vor activa cu începutul zilei de lucru, conform programului de lucru a zilei de sâmbătă până la orele 13:00:

07 ianuarie 2022 (vineri):

 • Sucursala Edineț 
 • Agenția nr.2 Sucursala Centru
 • Sucursala Ocnița

08 ianuarie 2022 (sâmbăta):

 • Sucursala Florești
 • Sucursala Hîncești
 • Sucursala Edineț
 • Sucursala Drochia
 • Agenția nr.2 Sucursala Dondușeni
 • Sucursala Cahul și  Agenția nr.4
 • Sucursala Anenii Noi
 • Sucursala Cricova
 • Sucursala Leova
 • Agenția nr.2 Sucursala Centru
 • Sucursala Taraclia
 • Sucursala Ocnița
 • Agenția nr.2 Sucursala Orhei
 • Sucursala Comrat
 • Agenția nr.2 Sucursala Comrat

Subdiviziunile care nu au fost enunțate nu vor activa în această perioadă.

Sărbători fericite!

Echipa ENERGBANK

 

          Stimate acționar,

          Prin prezenta, BC „ENERGBANK” S.A. Vă informează că, conform prevederilor cap.VI, pct.61 din Regulamentul cu privire la deținerile în capitalul social al băncii nr. 127 din 27.06.2013, deținătorii direcți și indirecți de dețineri calificate în capitalul social al băncilor, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, urmează să prezinte BNM chestionarul, al cărui model este prevăzut în anexa nr.41 la Regulamentul respectiv, și anexa nr. I sau după caz, anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la calculul dreptului de vot si înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii nr. 130 din 04.07.2013, anual, cel târziu până la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune.

          În baza acestei norme, deținătorii direcți și indirecți de dețineri calificate în capitalul social al băncilor, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora, urmează să respecte cerința actului normativ de a prezenta BNM documentele necesare menționate, în termenul stabilit. Atragem atenția, cu referire la necesitatea completării chestionarului, conform prevederilor regulamentului.

          În legătură cu cele expuse mai sus, deținătorilor direcți și indirecți de dețineri calificate, inclusiv beneficiarilor efectivi, în vederea evitării aplicării de către BNM a eventualelor sancțiuni sau măsuri sancționatoare față de aceștia, sunt obligați să prezinte informațiile solicitate de Banca Naționala a Moldovei în volumul, forma și termenul indicat în solicitare.

          În contextul situației epidemiologice de pandemie COVID-19, BNM recomandă expedierea documentelor pe suport electronic la adresa oficială de e-mail a BNM: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau pe suport de hârtie la sediul BNM pe adresa: mun.Chișinău, MD-2005, bd.Grigore Vieru, 1.

          Regulamentele menționate, Chestionarul și alte documente ce urmează a fi prezentate Băncii Naționale a Moldovei sunt disponibile la următoarele linkuri (BNM):

https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-detinerea-cotelor-de-participare-capitalul-social-al-bancii;

https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-calculul-drepturilor-de-vot-si-inregistrarea-transferului.

          Chestionarul și alte documente  sunt disponibile și pe site-ul BC ENERGBANK SA la următorul link  - http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/shareholders

          Stimați clienți,

Vă informăm că începând cu data de 03 ianuarie 2022 se modifică rata dobânzii pentru contractele de depozit noi atrase și cele prolongate ale Persoanelor Fizice în MDL.

          Pentru mai multe detalii, accesați modificările.

 

Stimați clienți, 

vă informăm că la data de 31 decembrie 2021 subdiviziunile băncii vor deservi clienții până la 12:00.

La data de 3 ianuarie 2022 subdiviziunile vor activa conform programului de lucru obișnuit.

Sărbători fericite!

Echipa ENERGBANK

Stimați clienți,

Vă informăm că, începând cu data de 01 ianuarie 2022,  se modifică rata dobânzii pentru creditul ipotecar “PRIMA CASĂ” și va constitui 7,37% anual, ceea ce reprezintă suma următoarelor componente:

 1. rata de referință pentru Program, publicată de către Banca Națională a Moldovei – 4,12%;
 2. marja Băncii – 3%;
 3. comisionul de garantare – 0,25% anual din soldul creditului, sau 0,5% anual din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor.

 *Rata nouă a dobânzii este valabilă pentru perioada 1 ianuarie 2022– 30 iunie 2022.      

Graficul nou de rambursare îl puteți primi în sucursala unde a fost contractat creditul.

Pentru informații suplimentare, vă aşteptăm la orice sucursală B.C. "ENERGBANK" S.A. sau vă rugăm să accesați pagina web a băncii www.energbank.com

Echipa ENERGBANK

Program craciun ro

     Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoștință programul primirii plăţilor în zilele de 30 - 31 decembrie 2021:

La data de 30 decembrie 2021:

 •      operațiuni de casă - în regim normal;
 •      primirea ordinelor de plată în RUB, GBP, CHF, CAD se va efectua până la ora 11:00;
 •      primirea ordinelor de plată în USD, EUR și MDL – în regim normal;
 •      în conformitate cu decizia Ministerului de Finanţe, ziua de 30 decembrie 2021 este ultima zi operațională a plăţilor la Bugetul Public Naţional (Trezoreria de Stat).

La data de 31 decembrie 2021:

 •      operațiuni de casă - până la ora 12:00;
 •      perațiuni prin Online Banking - până la ora 12:00;
 •      primirea ordinelor de plată în monedă națională (MDL) se va efectua până la ora 12:00;
 •      primirea ordinelor de plată în Dolari SUA și Euro – până la ora 12:00;
 •      ordinele de plată în alte valute străine NU VOR FI PRIMITE spre executare;
 •      plățile bugetare NU VOR FI PRIMITE spre executare (conform scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 12/1 7/905 din 01.12.2021).

03.01.2022 - prima zi de lucru cu clienții în anul 2022.

Vă mulțumim pentru înțelegere!