Noutăți

Avizul de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor B.C. „ENERGBANK” S.A. îl găsiți aici

          Stimați clienți,

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2022, se modifică rata dobânzii pentru contractele de depozit noi atrase și cele ce urmează a fi prolongate ale Persoanelor Fizice în MDL și USD.

          Pentru mai multe detalii, accesați modificările.

 

           1050x450 ro EXPRESS              

Ai nevoie de finanțare pentru lucrările de sezon, să faci o investiție rapidă sau să refinanțezi creditele contractate în grabă în alte instituții financiare?

Creditele EXPRESS de la ENERGBANK sunt soluția potrivită pentru dezvoltarea afacerii tale!

Acum poți primi un credit până la 1 500 000 lei fără gaj, cu un pachet minim de documente și aprobare rapidă.

CE CREDIT ALEGI?

În funcție de specificul activității, poți opta pentru unul din credite pentru a-ți creșterea afacerea:

Credit „BUSINESS EXPRESS”

Creditul „BUSINESS EXPRESS” este destinat pentru completarea mijloacelor circulante, finanțarea necesităților de scurtă durată, investiții sau pentru refinanțarea creditelor obținute de la alte entități din sectorul financiar.

Beneficiar poate fi orice persoană juridică, cât și persoană fizică care practică activitate de întreprinzător.

Despre credit:

Suma: până la 1 500 000 lei sau 80 000 USD sau 75 000 EUR fără gaj

Termen: până la 48 luni

Perioada de grație: până la 6 luni

Criterii de eligibilitate:

 • Compania își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova de cel puțin 12 luni
 • Prezența raportului financiar înregistrat la Direcția Generală pentru Statistică pentru ultima perioadă anuală raportată;
 • Lipsa interdicțiilor pe conturi și a restanțelor la Biroul istoriilor de credit la creditele contractate în ultimele 24 luni

Credit „AGRO EXPRESS”

Creditul „AGRO EXPRESS” poate fi folosit atât pentru efectuarea lucrărilor agricole, pregătirea solului, procurarea semințelor, motorinei sau îngrășămintelor, achiziționarea de tehnica agricolă sau utilaje noi, cât și pentru refinanțarea împrumuturilor obținute de alte entități din sectorul financiar.

Beneficiar al creditului poate fi orice persoană juridică, cât și persoană fizică, producători agricoli.

Despre credit:

Suma: până la 1 000 000 lei fără gaj sau până la 1 500 000 lei cu gajarea roadei viitoare

Termen: până la 48 luni

Perioadă de grație: până la 9 luni

Grafic de rambursare: flexibil

Criterii de eligibilitate:

 • Compania își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova de cel puțin 12 luni
 • Prezența raportului financiar înregistrat la Direcția Generală pentru Statistică pentru ultima perioadă anuală raportată sau declarația pe venituri vizată de Serviciul Fiscal de Stat (pentru ÎI și GȚ) pentru ultima perioadă anuală raportară;
 • Lipsa interdicțiilor pe conturi și a restanțelor la Biroul istoriilor de credit la creditele contractate în ultimele 24 luni
 • Existența în proprietatea companiei și/sau a fondatorului/administratorului a bunurilor imobile, și anume: teren cu destinație agricolă, gradină, livadă, depozite frigorifice, încăperi de păstrare și procesare a producției agricole, ect.

Pentru a primi o consultație sau a aplica pentru un credit poți depune o cerere pe link sau te așteptăm în orice subdiviziune ENERGBANK  pentru mai multe detalii.

ENERGBANK - acordăm credit și încredere afacerii tale!

 

Dragi clienți,

Vă comunicăm că, în data de 22 mai 2022, în legătură cu celebrarea Hramului localității în orașul Bălți și Dondușeni, următoarele subdiviziuni vor deservi clienții la ghișeele băncii până la ora 13:00:

 •  Agenția nr.4 și Agenția nr.9 a Sucursalei Bălți;
 •  Agenției nr.2 a Sucursalei Dondușeni.

Pentru o experiență bancară cât mai plăcută, puteți utiliza următoarele canale alternative de deservire bancară:

 • Serviciul de Internet Banking pentru a efectua operațiuni de achitare a facturilor, schimb valutar, transferuri între conturile proprii sau la alte persoane, etc.;
 • Bancomatele ENERGBANK pentru a retrage numerar și a alimenta conturile la bancomatele Cash-In;
 • Terminalele QiWi pentru alimentarea conturilor curente și de card, inclusiv alimentarea conturilor curente pentru achitarea creditelor.

Sărbătoare frumoasă!

B.C. „ENERGBANK” S.A. (IDNO:1003600008150) aduce la cunoștința că, la 11 mai 2022 pe adresa: mun.Chişinău, str.Tighina 23/3 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor B.C. „ENERGBANK” S.A,  desfășurată prin corespondență. La adunare au participat acţionarii şi reprezentanţi ai acestora, ce deţin 99,54% din acţiuni a căror se iau în consideraţie la stabilirea cvorumului.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii:

1.  A aprobat Statutul B.C. ”ENERGBANK” S.A., în redacţie nouă.

2. A aprobat Regulamentul Аdunării Gеnеrаlе а Actionarilor В.С.”ENERGBANK” S.A., în rеdасtiе nоuă.

3.  A aprobat Regulamentul Consiliului  B.C.“ENERGBANK” S.A., în redactie nouă.

4.  A aprobat Regulamentul cu privire la accesul acționarilor la documentele B.C.”ENERGBANK” S.A., în redacție nouă.

Comitetul de Conducere al B.C. „ENERGBANK” S.A.

.

______________________________________________

INFORMATIVE COMMUNIQUE regarding the results of the Extraordinary General Meeting of the Bank's Shareholders

CB „ENERGBANK” JSC (IDNO: 1003600008150) informs that on May 11, 2022 at the address: mun. Chisinau, str. Tighina 23/3 took place the Extraordinary General Meeting of Shareholders CB "ENERGBANK" JSC, carried out by correspondence.

The meeting was attended by shareholders and their representatives, who hold 99.54% of the shares which are taken into account when establishing the quorum.

Extraordinary general meeting of the bank's shareholders:

1. Approved the Statute of the CB "ENERGBANK" JSC, in new wording.

2. Approved the Regulations of the General Meeting of Shareholders of CB "ENERGBANK" JSC, in new wording.

3. Approved the Regulation of the Board of CB “ENERGBANK” JSC, in new wording.

4. Approved the Regulation on the access of shareholders to the documents of CB "ENERGBANK" JSC, in new wording.

Management Board of CB „ENERGBANK” JSC

Stimați clienți,

În urma modificărilor privind procedurile BNM, ce vor intra în vigoare din 20.05.2022, suma maximă primită în sistemul CDN (Sistemul de compensare cu decontare pe bază netă) va constitui 500.000,00 MDL. În acest caz, sumele până la 500.000,00 MDL inclusiv, vor fi primite spre executare cu prioritatea Normal, respectiv comisionul va fi reținut conform plăților în clearing.

Plățile ce depășesc suma de 500.000,00 MDL, inclusiv cele urgente, vor fi transmise în sistemul DBTR (Sistemul de decontare pe bază brută în timp real) și taxate conform tarifelor pentru plățile urgente.

     Stimați clienți,

     Vă aducem la cunoștință despre închiderea conturilor curente ale clienților Persoane Juridice, în cazul în care:

          a) timp de 2 (doi) ani clientul este inactiv în cadrul Băncii, în cont/conturi nu sunt înregistrate mișcări ale mijloacelor bănești (mișcări se consideră depuneri și retrageri de numerar; transferuri naționale și internaționale primite în cont sau expediate din contul Clientului);

          b) la data închiderii soldul contului este mai mic de:

     √ 100 Lei/echivalent - pentru conturile curente deschise în MDL sau în alte valute străine;

     √ 10 Dolari SUA - pentru conturile curente deschise în USD;

     √ 10 Euro - pentru conturile curente deschise în Euro.

          c) contul nu este atașat contului de depozit la termen;

          d) la data închiderii, asupra contului nu sunt aplicate măsuri asiguratorii de către organele de drept sau alte persoane abilitate prin lege care probează un interes legitim.

     Închiderea propriu-zisă a conturilor menţionate va fi efectuată începând cu data de 01 august 2022.

     De asemenea, în legătură cu închiderea acestor conturi, Vă aducem la cunoştinţă că soldurile de pe aceste conturi pot fi ridicate de către Dvs. până în data de 01 august 2022, în intervalul programului de lucru al Sucursalei (Energbank) unde aveți deschise conturile respective.

     În acest context, rugăm să Vă prezentați la Sucursala Băncii (sau să împuterniciți legal o altă persoană), pentru a efectua procedura de închidere a conturilor/produselor contractate de către Dvs și retragerea soldurilor existente, sau să ne comunicați în scris datele bancare ale contului la care urmează să fie transferate eventualele solduri ale conturilor Dvs. În caz contrar, Banca, după data de 01 august 2022, va plasa soldurile Dvs în conturi interne în așteptarea indicațiilor Dvs.

     Astfel, pentru menţinerea conturilor curente ce pot fi închise, titularii acestora se pot adresa la orice sucursală a Băncii în termen de 60 de zile din data publicării prezentului aviz.

    Totodată, Banca Vă comunică că conturile curente închise nu vor mai putea fi utilizate și/sau redeschise ulterior.

          Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Dragi clienți,

Vă comunicăm că, în data de 06 mai 2022, în legătură cu celebrarea Hramului localității în orașul Ocnița și Taraclia, clienții sucursalelor situate în localitățile enunțate vor fi deserviți la ghișeele băncii până la ora 13:00.

Pentru o experiență bancară cât mai plăcută, puteți utiliza următoarele canale alternative de deservire bancară:

 • Serviciul de Internet Banking pentru a efectua operațiuni de achitare a facturilor, schimb valutar, transferuri între conturile proprii sau la alte persoane, etc.;
 • Bancomatele ENERGBANK pentru a retrage numerar și a alimenta conturile la bancomatele Cash-In;
 • Terminalele QiWi pentru alimentarea conturilor curente și de card, inclusiv alimentarea conturilor curente pentru achitarea creditelor.

Sărbătoare frumoasă!

Banca Națională a Ucrainei a deschis un cont curent la Ministerul Politicii Sociale al Ucrainei în scopuri umanitare.

Contul este destinat contribuțiilor caritabile care vor fi colectate în Ucraina și din străinătate. Ministerul Politicii Sociale va canaliza fondurile strânse pentru a sprijini cetățenii Ucrainei.

Banii transferați în acest cont vor fi folosiți de Ministerul Politicii Sociale pentru a le oferi hrană și adăpost, îmbrăcăminte, medicamente și alte bunuri de bază pentru a satisface alte nevoi esențiale ale populației.

Contul este unul multivalutar și pot fi efectuate transferuri de la parteneri și donatori internaționali atât în valută străină (dolari SUA, euro, lire sterline), cât și de la companiile și cetățenii ucraineni în hrivne.

Mai multe detalii și rechizitele bancare pentru efectuarea transferului le găsiți aici

Susține Ucraina, ajută ucrainenii!

Paște ro

Dragi clienți,

De Paști, mai mult ca oricând, ne deschidem sufletul pentru credință, iubire și iertare. Spiritul acestor zile luminate înseamnă dragoste și încredere în lucrurile frumoase din viața noastră.

Fie ca lumina Învierii Domnului să vă umple casa de speranță, sănătate și prosperitate.

Bucurați-vă de miracolul Învierii alături de cei dragi! Sărbători fericite tuturor!

Echipa B.C. „ENERGBANK” S.A.