Noutăți

În conformitate cu Hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.4 din 30.01.2018),

Сomitetul de Conducere Vă aduce la cunoştinţă decizia privind convocarea

Adunării Generale extraordinare prin corespondentă a acţionarilor, care va avea loc

la data de 05.03.2018, ora 10.00 în sediul central al Băncii

pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23/3

Ordinea de zi:

 1. Сu privire la demisia membrilor Consiliului Băncii.
 2. Cu privire la alegerea membriilor Consiliului Băncii.

      Informaţia suplimentară:

 • adunarea va avea loc prin corespondentă cu utilizarea buletinului de vot;

 • lista acţionarilor, care au dreptul să participe la adunare este întocmită de societatea de registru “Grupa Financiară” la data de 30.01.2018;

 • acţionarii, care deţin cel puţin 5%  din acţiunile cu drept de vot ale Băncii au dreptul de a prezenta cereri cu privire la propunerea candidaţilor pentru alegerea membrului Consiliului Băncii conform prevederilor art.52 al Legii privind societăţile pe acţiuni nu mai tîrziu de 20 zile pînă la data ţinerii AGA.

 • acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 22.02.2018  în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, sala de sedinţe;

 • rezultatul votului va fi publicat pe pagina web a Băncii şi în ziarul „Capital Market” în decurs de 7 zile din data desfăşurării adunării;

 • informaţii suplimentare la telefonul (373-22) 858-038, 264-738.

  Pentru participarea la adunare acţionarii vor prezenta personal sau prin postă buletinele de vot completate si semnate, la sediul central al Băncii pe adresa: MD–2001, mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, of 501.

  Termenul limită de returnare a buletinului de vot - pînă la data de 05.03.2018, ora 10.00 .

  Buletinul de vot va fi autentificat notarial  sau de către administratia organizatiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al actionarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistentă socială de la locul de trai (art. 62 (4), 57 (5) Legea privind societăţile pe acţiuni).              

                                                                                                                                                                                                                                            Comitetul de Conducere al Băncii