Noutăți

 

La data de 22 mai 2020, a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20 mai 2020, prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate de către agenții economici în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 (Documentul este publicat în „Monitorul Oficial” nr.118-123).

Astfel, Întreprinderile mici și mijlocii pot să participe în cadrul Programului guvernamental cu privire la subvenționarea integrală a dobânzii. Potențialii beneficiari își vor putea asigura lichiditățile necesare pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea de finanțări în condiții avantajoase!

Descrierea programului:

1.

Beneficiari

Întreprinderile ce au contractat sau vor contracta credite în perioada 1 mai 2020– 31 decembrie 2020.

2.

Mărimea subvenției lunare

Suma dobânzii lunare achitate pentru creditele contractate în cadrul Programului de subvenționare.

3.

Valoarea maximă a creditului pentru care se acordă subvenția

Valoarea maximală a creditelor, pentru care se solicită subvenționarea, nu va depăși valoarea cumulativă a plăților salariale aferente lunilor Decembrie 2019 – Februarie 2020 (3 luni);

4.

Rata maximă a dobânzii ce urmează a fi subvenționată

Rata maximă a dobânzii nominale anuale ce urmează a fi subvenționată constituie:

-       8,76% în monedă națională și

-       4,40% în valută străină.

Programul de subvenționare nu include comisioanele și plățile percepute, altele decât rata dobânzii.

5.

Achitarea subvenției

Achitarea subvenției se efectuează în baza cererii beneficiarului, depusă la Serviciul Fiscal de Stat.

Cererea se depune până la sfârșitul lunii următoare lunii în care se achită dobânda.

Cererea trebuie să fie însoțită de documente confirmative și trebuie să fie completată pentru fiecare perioadă fiscală în parte.

Acordarea subvenției se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat și Trezoreria de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

6.

Perioada de acordare a subvenției

Achitarea subvenției se efectuează pentru dobânzile achitate la creditele bancare în perioada 01 mai – 31 decembrie 2020 inclusiv.

 

Sursa:

Link lege - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121284&lang=ro