CONTURI CURENTE

Deservirea de casă şi decontări a persoanelor fizice

Cerere de deschidere a contului

Cerințe aferente deschiderii, modificării sau închiderii conturilor pentru persoane fizice

«Condiţiile generale de utilizare şi funcţionare a contului destinat persoanei fizice în redacție nouă» (in vigoare din 15.03.2019)

«Condițiile generale de utilizare și funcționare a contului destinat persoanei fizice în redacție nouă» (în vigoare din 16.11.2020)

 

Operaţiuni de decontare:

  • Deschiderea gratuită şi gestionarea conturilor curente;
  • Inregistrarea mijloacelor prin virament in contul curent al Clientului;
  • Efectuarea plătilor din contul curent al clientului în baza documentelor de decontare;
  • Efectuarea operatiunilor prin intermediul sistemului “Internet-Client”;
  • Prezentarea informaţiei Clientului cu privire la situaţia contuluil, inclusiv prin sistemul “Extras Electronic”;
  • Eliberarea certificatelor curente şi de arhivă pe conturi;
  • Consultarea Clienţilor privind operaţiunile de decontări şi de casă.